Comunicat Assemblea PDI i PAS a la UAB

Comunicat assemblea PDi i PAS a la UAB

Versió en català i en castellà

Ahir dimecres 18 de març diverses manifestacions universitàries van ser brutalment reprimides per unitats antiavalots dels Mossos d’Esquadra. Arrel de la informació de que disposem actualment, sabem que membres de la comunitat universitària de la UAB, estudiants, PAS i professorat de diverses facultats, han resultat ferits i han hagut de rebre assistència mèdica.

Davant de tot això, ens preguntem:
1.- Com afrontaran les autoritats acadèmiques de la UAB aquests fets?
2.- Volem tancar els debats polítics actualment oberts entorn el futur de la Universitat Pública mitjançant la repressió policial?

Igualment sol·licitem:
a- Que es faciliti informació a les persones ferides de les passes que han de seguir per tal d’obtenir l’empara de la UAB.
b- Un posicionament públic del Rectorat i el Consell de Govern de la nostra universitat respecte les actuacions policials del 18 de març.
c- Un compromís ferm i explícit de les autoritats acadèmiques de defensa de la llibertat d’expressió.

Assemblea del PDI i PAS de la UAB, a Bellaterra el 19 de març de 2009.

********************************************************************************************************

Ayer, miercoles 18 de marzo diversas manifestaciones universitarias fueron brutalmente reprimidas por unidades de los Mossos d’Esquadra. A partir de la información de que disponemos actualmente, sabemos que miembros de la comunidad universitaria de la UAB, estudiantes, PAS y profesorado de diversas facultades, han resultado heridos y han debido recibir assistencia médica.

Frente a esto, nospreguntamos:
1.- Como afrontaran las autoridades académicas de la UAB estos hechos?
2.- Queremos cerrar los debates políticos actualmente abiertos entorno al futuro de la Universidad Pública mediante la represión policial?

Igualment solicitamos:
a- Que se facilite información a las personas heridas de los pasos que deben seguir para obtener la ampara de la UAB.
b- Un posicionamiento público del Rectorad y del Consell de Govern de nuestra universidad respecto las actuaciones policiales del 18 de marzo.
c- Un compromiso explícito de las autoridades académicas de defensa de la libertad de expressión.

Asamblea del PDI y PAS de la UAB, a Bellaterra el 19 de marzo de 2009.

Des de l’Observatori DESC, juntament amb la Comissió de Defensa dels Drets de la Persona del Col·legi d’Avocats de Barcelona, l’ Observatori del Sistema Penal i el Drets Humans de la Universitat de Barcelona, i la Federació de Veïns i Veïnes de Barcelona, considerem que:

– Les actuacions policials del dia d’ahir, 18 de març contra els estudiants que protestaven pel Pla Bolonya s’han fet amb una violència i una duresa extrema, pròpia d’altres èpoques i intolerable en un sistema democràtic.

– S’han causat detencions arbitràries i desenes de persones han estat ferides de forma indiscriminada i en parts del cos, com ara el cap, absolutament prohibides pel nostre ordenament jurídic.

L’agressió a nombrosos professionals del periodisme ha afectat la seva tasca informativa i per tant suposa una vulneració del dret a la informació reconegut en l’article 20 de la Constitució espanyola.

Per tot això reclamem al Rectorat de la Universitat:

1. Que reprengui el processos de discussió interromput amb els estudiants contraris al Pla Bolonya i es posi fi al discurs criminalitzador en vers la seva protesta.

I al Departament d’Interior:

2. Que obri una investigació i en virtut de llur resultat depuri les responsabilitats que escaiguin.

3. Que apliqui immediatament la normativa que obliga a la identificació dels anti-avalots.

4. Que revisi els protocols d’actuació en matèria de dissolució de manifestacions

http://www.descweb.org/files/COMUNICAT.doc


<span>%d</span> bloggers like this: